[Sa] Сбирка на 19.07

Vasil Iliev viliev at viliev.org
Thu Sep 17 10:41:23 EEST 2015


Аз предлагам да го оставим за другата събота ако всички са съгласни
разбира се.

Поздрави,
Васко.


On 09/17/2015 09:54 AM, Vasil Kolev wrote:
> също няма да има, че няма да съм в София през деня.
> 
> Имате ли желание да я направим в някой от следващите 3 дни (20,21,22)?
> 
> 
> 
> _______________________________________________
> sa mailing list
> sa at ludost.net
> http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/sa
> 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: 0xFB255646.asc
Type: application/pgp-keys
Size: 5533 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/sa/attachments/20150917/96b428ff/attachment.key>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 819 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/sa/attachments/20150917/96b428ff/attachment.sig>


More information about the sa mailing list