[Sa] Следваща сбирка

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Fri Sep 25 15:03:37 EEST 2015


И на 25ти няма да правим сбирка, поради колизия с друго събитие в лаба
и други размествания.

Като цяло, остана ни едно нещо, което е wifi, и може би да си разглобим
setup-а. Кажете подходящо време за вас да се видим и да решим и какво
ще правим занапред с тоя setup :)
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 181 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/sa/attachments/20150925/cf5d5c24/attachment.sig>


More information about the sa mailing list