[Sa] Следваща сбирка

Vasil Iliev viliev at viliev.org
Wed Sep 30 10:33:00 EEST 2015


Здравейте,

Аз имам възможност в някой ден от уикенда.


Поздрави,
Васко.

On 09/30/2015 10:28 AM, Veroslav Cenov wrote:
> Здравейте,
> 
> При мен съботите и неделите вече стават  все по-трудни (заради лапето) .
> 
> Ако ще е през седмицата и е след 18;00 и аз съм окей.
> 
> Поздрави,
> Вери
> 
> On 09/25/2015 03:03 PM, Vasil Kolev wrote:
>> И на 25ти няма да правим сбирка, поради колизия с друго събитие в лаба
>> и други размествания.
>>
>> Като цяло, остана ни едно нещо, което е wifi, и може би да си разглобим
>> setup-а. Кажете подходящо време за вас да се видим и да решим и какво
>> ще правим занапред с тоя setup :)
>>
>>
>> _______________________________________________
>> sa mailing list
>> sa at ludost.net
>> http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/sa
> 
> 
> 
> _______________________________________________
> sa mailing list
> sa at ludost.net
> http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/sa
> 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: 0xFB255646.asc
Type: application/pgp-keys
Size: 5533 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/sa/attachments/20150930/a4b14b2f/attachment.key>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 819 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/sa/attachments/20150930/a4b14b2f/attachment.sig>


More information about the sa mailing list