<HTML><BODY>
И на 13.09 ли няма да има? :)<br><br><br><br>
 >-------- Оригинално писмо --------
<br> >От: Vasil Kolev vasil@ludost.net
<br> >Относно: [Sa] Сбирка на 12.09 няма да има
<br> >До: sysadmin course <sa@ludost.net>
<br> >Изпратено на: 09.09.2015 09:29
<br><br>Да напомня, че да не се обърка някой. За следващата след това ще пиша,<br>
че има разни конфликти в разписанията.<br>
</BODY></HTML>