<HTML><BODY>
И аз няма да съм в София тогава, както и следващата седмица.<br><br><br><br>
 >-------- Оригинално писмо --------
<br> >От: Vasil Kolev vasil@ludost.net
<br> >Относно: [Sa] Сбирка на 19.07
<br> >До: sysadmin course <sa@ludost.net>
<br> >Изпратено на: 17.09.2015 09:54
<br><br>също няма да има, че няма да съм в София през деня.<br>
<br>
Имате ли желание да я направим в някой от следващите 3 дни (20,21,22)?<br>
</BODY></HTML>