[Us] Среща на мрежовия екип на феста на 28.08

Petko Bordjukov bordjukov at gmail.com
Thu Aug 18 14:23:18 EEST 2016


Утро,

По всяка вероятност ще е тогава срещата ни но искам да изчакам до събота да не
би още някой да се сети да гласува или да си промени гласа в анкетата. Имайте
предвид, че лабът по всяка вероятност ще е пълен този уикенд.

Това ме подсеща да сръчкам Марио и ходещите-до-метро, че има нужда да се отиде
до метро :).
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 819 bytes
Desc: OpenPGP Digital Signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20160818/275a83e5/attachment.sig>


More information about the Us mailing list