[Us] Относно ремонт на ул. Козлодуй

Petko Bordjukov bordjukov at gmail.com
Fri Aug 19 15:15:37 EEST 2016


On Fri, 19 Aug 2016 15:12:47 +0300,
Красимира Тасева wrote:
> 
> Уважаеми г-н Борджуков,
> 
> Благодарим Ви за подадения сигнал. Ще бъде извършена проверка от наша страна.

Благодаря!


More information about the Us mailing list