[Us] Labnews draft, 07.2016

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Fri Jul 1 10:16:18 EEST 2016


(ще го пусна следобяда, казвайте добавки)

Честита ви жега.

- Както обикновено, ако случайно автоматичната ви система се е успала,
 платете си членския внос ръчно :) Който не помни, информацията за
 плащането:
титуляр: Сдружение Инит Лаб
BIC: PRCBBGSF
Банка: Pro­Cre­dit Bank
IBAN: BG45PRCB92301040960419
минимум 30 лева като сума, повод - членски внос за даден месец

- Като новини от миналия месец, проведохме общо събрание на 24 юни.
 Избрахме нов управителен съвет в състав: Владо Василев, Васил Колев,
 Петко Борджуков, Павлина Колева, Марио Мишев. Протокол от събранието
 беше изпратен до members.
---------------
Петко, не го намирам тоя mail, да не би да не е пратен?
---------------

- Прие се и нов устав на сдружението, може да се види с revision
 history на https://github.com/initLab/statute

- Управителния съвет вече успя да се събере и да натвори разни работи,
 като може да се видят в протокола
 (https://github.com/initLab/initLab/blob/master/protocols/20160628protocol.txt)
 и в github issue-тата.

- Планира се upgrade на връзката и colocation-а на initlab, за което ще
 пишем допълнително.

- В идващият месец лабът изглежда да няма почти нищо в програмата,
 освен railsgirls study групите, та ако някой му се организира събитие
 - да пише :)
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 181 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20160701/f1577978/attachment.sig>


More information about the Us mailing list