[Us] Липсващи фийчъри по фауна

Petko Bordjukov bordjukov at gmail.com
Sat Jul 2 15:10:31 EEST 2016


Утро,

Тъй като се понасъбраха разни рекуести за Фауна...

За да спрат да висят (тъй като моето свободно време няма изглед да стане повече
в обозримо бъдеще :(), предлагам да направим хакатон и да отхвърлим малко лесни
за оправяне неща. Основната идея на тоз потенциален евент (и единственият смисъл
ит него) е да направя нежно въведение в Rails и fauna на разни типове от сорта
на Иво, Слакуеъра, Любо и който друг има желания за надграждане на Фауна, така
че и други да се осмеляват да пишат по нея.

Поздрави,
П.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 819 bytes
Desc: OpenPGP Digital Signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20160702/d89fca36/attachment.sig>


More information about the Us mailing list