[Us] Липсващи фийчъри по фауна

Petko Bordjukov bordjukov at gmail.com
Wed Jul 6 14:58:04 EEST 2016


On Tue, 05 Jul 2016 13:56:49 +0300,
Vladimir Vassilev wrote:
> 
> Петко, давай направо дата за хакатона, пък който може да допринесе за фауната и
> може да присъства, ще го направи. Има ли дата, ще го обявим по всичките канали,
> та да се привлекат и евентуални полезни "минувачи", за които не ти е хрумнало
> предварително.

Финално, датата е събота, 23-и юли, евентуално, ако има желаещи за втори ден, и
неделя. Дотогава може да си помислите какви фийчъри искате/искате да
имплементирате.

Ще го добавя в календара и обявя, ако никой няма против.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 819 bytes
Desc: OpenPGP Digital Signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20160706/8d39771c/attachment.sig>


More information about the Us mailing list