[Us] Попълнен формуляр за членство

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Wed Jul 13 15:56:55 EEST 2016


Октомври аз съм против по лични причини, тогава ще подкарваме феста там
(освен ако лабът не ни изгони :) ), та по-скоро ноември.

On Wed, 13 Jul 2016 15:29:44 +0300
Vladimir Vassilev <vloo at initlab.org> wrote:

> Би било прекрасТно да приютим подобно събитие, стига наистина Лабът
> да им пасва като пространство. Това е unconference, та още по-яко :)
> 
> Vladimir Vassilev
> root @ init Lab
> +359 885 448475
> http://initlab.org
> 
> 2016-07-13 13:15 GMT+03:00 Petko Bordjukov <bordjukov at gmail.com>:
> 
> > Този мейл е адресиран само до us@
> >
> > Лабът май е свободен по това време, ама дали би им бил подходящ? Да
> > им се съгласим, ама да му кажем да ги запознае с лаба и да се
> > увери, че са ОК?
> >
> > 2016-07-13 13:10 GMT+03:00 WordPress <propadanga at initlab.org>:
> >  
> >> Име: Асен Канев
> >> Email: asen.kanev at gmail.com
> >> Друг контакт: @rexorcorum
> >> Въпрос, идея, коментар, предложение:: Привет на Лаба!
> >> Пише Ви Асен, който беше за месец в ко-уърка миналия юни. Ако се
> >> сещате, занимавам се с рисуване за една от основните
> >> roguelike-игри ТоМЕ (te4.org). Така, тазгодишната европейска IRDC
> >> (International Roguelike Development Conference) си търси място за
> >> провеждане и аз предложих това да стане в Лаба. Става дума за
> >> около 30-тина човека за един уикенд, като евентуалните дати са
> >> 29-30 октомври или 12-13 ноември. Както знаете, rl игрите в
> >> по-голямата си част са open source и подобна среща чудесно се
> >> вписва в профила на Лаба (ето и малко инфо за предишните срещи:
> >> http://www.roguebasin.com/index.php?title=IRDC), а и малко
> >> международна видимост никога не пречи. Та въпросът ми е дали тези
> >> дати са свободни и какви са условията за ползване. Ако трябват
> >> повече подробности, веднага ще си изпея всичко :). Поздрави, Асен
> >> _______________________________________________
> >> Us mailing list
> >> Us at initlab.org
> >> http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
> >>
> >>  
> >
> > _______________________________________________
> > Us mailing list
> > Us at initlab.org
> > http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
> >
> >  

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 181 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20160713/369eff19/attachment.sig>


More information about the Us mailing list