[Us] Относно организиране на EU IRDC в init Lab

Petko Bordjukov bordjukov at gmail.com
Wed Jul 13 16:10:50 EEST 2016


Здрасти,

init Lab е зает от подготовка за OpenFest в края на октомври и началото на
ноември, но до 12-и и 13-и ноември ще сме се погрижили да е освободен от
тоновете техника.

Ето връзка към изискванията ни за провеждане на събития, за да ги имаш черно на
бяло:

https://github.com/initLab/initLab/blob/f435bee0cb7f44467ecbd3a27d2269fe7a40aee8/%D0%A1%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F.md

Ако прецените, че Лаба е подходящ за провеждане на неконференцията ви, бихме се
радвали да ви приютим!

---
Поздрави,
Петко Борджуков
Член на УС на init Lab
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 819 bytes
Desc: OpenPGP Digital Signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20160713/ebcbb067/attachment.sig>


More information about the Us mailing list