[Us] Относно организиране на EU IRDC в init Lab

Petko Bordjukov bordjukov at gmail.com
Wed Jul 13 17:13:43 EEST 2016


On Wed, 13 Jul 2016 17:04:23 +0300,
Assen Kanev wrote:
> Само да питам нещо уточняващо - не-конферанса е безплатен за участниците,
> т.е. цената за голямата зала ще е 140 лв. за уикенда, нали така?

Правилникът казва „Безплатни събития, одобрени от Съвета, не плащат наем.“
Събитието ви получи вътрешно одобрение от Съвета ни преди да ти пиша. Но ако все
пак искате да ни направите дарение с големина по ваше усмотрение, сте добре
дошли. :)
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 819 bytes
Desc: OpenPGP Digital Signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20160713/21f58490/attachment.sig>


More information about the Us mailing list