[Us] Fwd: Linux for Developers

Vladimir Vassilev vloo at initlab.org
Sat Jul 16 03:08:00 EEST 2016


Светльо ме подпитва за нещо, за което няма да мога да му помогна. Дали
някой от вас, или някой член, за когото аз не се сещам, смятате, че би му
било интересно да се захване?

Vladimir Vassilev
root @ init Lab
+359 885 448475
http://initlab.org

---------- Forwarded message ----------
From: Svetlin Nakov <svetlin at nakov.com>
Date: 2016-07-15 23:05 GMT+03:00
Subject: Linux for Developers
To: Vladimir Vassilev <vloo at initlab.org>


Здравей Влад,

Замислили сме да организираме *малък курс "Linux for Developers"* в СофтУни.

Идеята е да се дадат *базови Linux умения на програмисти*, които пишат на
Java или PHP или JS: работа с конзолата, shell commands, настройка на
Apache, nginx, MySQL, Linux текстови редактори като Vim, писане на bash
скриптове, работа с docker и подобни developer-ски тънкости.

Води ли ти се кратко обучение за това на СофтУни конфа (
http://camp.softuni.bg) или извън него?

Има ли в лаба някой, който му се занимава с това?

Regards,

Svetlin Nakov

Software University – https://softuni.bg
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20160716/82befe35/attachment.html>


More information about the Us mailing list