[Us] За lab news

Petko Bordjukov bordjukov at gmail.com
Sun Jul 24 03:00:05 EEST 2016


Обобщение след събитието:

- 46 files changed, 977 insertions(+), 213 deletions(-)
- 12 отворени и 10 мърджнати PR-a (засега)
- Всичкото Club Mate от Лаба е изпито
- Скоро състоянието на init Lab ще може да бъде следено чрез мобилното приложение My Hackerspaces (https://play.google.com/store/apps/details?id=ch.fixme.status)
- Ако използвате Google Chrome на Android, можете да добавите fauna като приложение на началния си екран от менюто на браузъра.
- Ако искате да се захванете с fauna, вече setup скриптът добавя и потребител с права на член на УС.

Благодарим на взелите участие
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 819 bytes
Desc: OpenPGP Digital Signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20160724/e163c9b6/attachment.sig>


More information about the Us mailing list