[Us] Пазаруване и фактури

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Wed Jul 27 11:54:51 EEST 2016


On Wed, 27 Jul 2016 11:35:37 +0300
Vladimir Vassilev <vloo at initlab.org> wrote:

> Хора, моля ви да оставяте бележка с фактурите, трупащи се на бюрото
> ми. Искам да знам кой е оставил бележката, иска ли пари в замяна или
> не. Няколко стотин лева разходи не съм отчел, защото ми се затрупаха
> и ще ми отнеме близо час да проследя кои от тях са платени на някого
> и кои не. По-лесно ще ми бъде предварително да ви давам пари и
> директно да ги слагам в отчета, от колкото да го правим като сега.
> 
> Пазаруваното от Метро за 85 лева кой го остави?


Ако е от когато пазарувахме за лафката - трябва да е Любо1.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 181 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20160727/e85c3e39/attachment.sig>


More information about the Us mailing list