[Us] Пазаруване и фактури

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Wed Jul 27 12:05:11 EEST 2016


Не, ти не пазарува ли някакви неща за себе си и да си оставил фактурата?

Ако не е така - Владо, кажи датата да знаем кой може да е.

On Wed, 27 Jul 2016 11:56:17 +0300
Lyuben <lyuben.y.petrov at gmail.com> wrote:

> Хммм за лафката, Васил плати и я остави, само прехвърля на мен :D
> > On Jul 27, 2016, at 11:54 AM, Vasil Kolev <vasil at ludost.net> wrote:
> > 
> > On Wed, 27 Jul 2016 11:35:37 +0300
> > Vladimir Vassilev <vloo at initlab.org> wrote:
> >   
> >> Хора, моля ви да оставяте бележка с фактурите, трупащи се на бюрото
> >> ми. Искам да знам кой е оставил бележката, иска ли пари в замяна
> >> или не. Няколко стотин лева разходи не съм отчел, защото ми се
> >> затрупаха и ще ми отнеме близо час да проследя кои от тях са
> >> платени на някого и кои не. По-лесно ще ми бъде предварително да
> >> ви давам пари и директно да ги слагам в отчета, от колкото да го
> >> правим като сега.
> >> 
> >> Пазаруваното от Метро за 85 лева кой го остави?  
> > 
> > 
> > Ако е от когато пазарувахме за лафката - трябва да е Любо1.
> > _______________________________________________
> > Us mailing list
> > Us at initlab.org
> > http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us  
> 
> _______________________________________________
> Us mailing list
> Us at initlab.org
> http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 181 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20160727/e9a70456/attachment.sig>


More information about the Us mailing list