[Us] Пазаруване и фактури

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Wed Jul 27 12:15:40 EEST 2016


То беше в моята фактура, нея не съм я оставял там.

On Wed, 27 Jul 2016 12:06:36 +0300
Lyuben <lyuben.y.petrov at gmail.com> wrote:

> Аааа хм не нищо не пазарувах за мен тогава, единственото отделно
> което взехме беше Ardbeg-a за Марио.
> 
> 
> > On Jul 27, 2016, at 12:05 PM, Vasil Kolev <vasil at ludost.net> wrote:
> > 
> > Не, ти не пазарува ли някакви неща за себе си и да си оставил
> > фактурата?
> > 
> > Ако не е така - Владо, кажи датата да знаем кой може да е.
> > 
> > On Wed, 27 Jul 2016 11:56:17 +0300
> > Lyuben <lyuben.y.petrov at gmail.com> wrote:
> >   
> >> Хммм за лафката, Васил плати и я остави, само прехвърля на мен :D  
> >>> On Jul 27, 2016, at 11:54 AM, Vasil Kolev <vasil at ludost.net>
> >>> wrote:
> >>> 
> >>> On Wed, 27 Jul 2016 11:35:37 +0300
> >>> Vladimir Vassilev <vloo at initlab.org> wrote:
> >>>   
> >>>> Хора, моля ви да оставяте бележка с фактурите, трупащи се на
> >>>> бюрото ми. Искам да знам кой е оставил бележката, иска ли пари в
> >>>> замяна или не. Няколко стотин лева разходи не съм отчел, защото
> >>>> ми се затрупаха и ще ми отнеме близо час да проследя кои от тях
> >>>> са платени на някого и кои не. По-лесно ще ми бъде предварително
> >>>> да ви давам пари и директно да ги слагам в отчета, от колкото да
> >>>> го правим като сега.
> >>>> 
> >>>> Пазаруваното от Метро за 85 лева кой го остави?    
> >>> 
> >>> 
> >>> Ако е от когато пазарувахме за лафката - трябва да е Любо1.
> >>> _______________________________________________
> >>> Us mailing list
> >>> Us at initlab.org
> >>> http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us    
> >> 
> >> _______________________________________________
> >> Us mailing list
> >> Us at initlab.org
> >> http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us  
> > 
> > _______________________________________________
> > Us mailing list
> > Us at initlab.org
> > http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us  
> 
> _______________________________________________
> Us mailing list
> Us at initlab.org
> http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 181 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20160727/1b98cd0a/attachment-0001.sig>


More information about the Us mailing list