[Us] Интернет и съд

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Mon Nov 7 09:22:43 EET 2016


(мен предния път ме върнаха за да им дам спесимен от подписа ми, ако е
за нещо такова, има нотариус точно срещу съдебната плата и действа
сравнително бързо)

On Mon, 7 Nov 2016 08:39:52 +0200
Vladimir Vassilev <vloo at initlab.org> wrote:

> В календара ми е точно днес да я свърша тая работа.
> 
> On Monday, November 7, 2016, Vasil Kolev <vasil at ludost.net> wrote:
> 
> > Владо, пише, че е за получаване, можеш ли да минеш днес да видиш
> > какво точно ти искат? Без движение значи, че явно нещо не са
> > харесали.
> >
> > On Thu, 20 Oct 2016 12:06:52 +0300
> > Vasil Kolev <vasil at ludost.net <javascript:;>> wrote:
> > 
> > > Намерих го ( http://195.34.105.130:81/firm_register/index.php е
> > > url-то, без коментар), статусът трябва да е нещо като "Решено",
> > > "заведено" значи, че просто си виси при тях.
> > >
> > > On Thu, 20 Oct 2016 11:50:34 +0300
> > > Vasil Kolev <vasil at ludost.net <javascript:;>> wrote:
> > > 
> > > > А входящ номер?
> > > >
> > > > On Thu, 20 Oct 2016 11:47:26 +0300
> > > > Vladimir Vassilev <vloo at initlab.org <javascript:;>> wrote:
> > > > 
> > > > > Ми аз гледах, ама се ползваха думички, които не ми подсказваха
> > > > > дали трябва да ида, за да питам, или трябва да чакам.
> > > > >
> > > > > Фирмено дело 262/2012 иначе.
> > > > >
> > > > > Vladimir Vassilev
> > > > > root @ init Lab
> > > > > +359 885 448475
> > > > > http://initlab.org
> > > > >
> > > > > 2016-10-19 13:24 GMT+03:00 Vasil Kolev <vasil at ludost.net 
> > <javascript:;>>: 
> > > > > 
> > > > > > On Wed, 19 Oct 2016 13:08:09 +0300
> > > > > > Vladimir Vassilev <vloo at initlab.org <javascript:;>> wrote:
> > > > > > 
> > > > > > > Заглавието е clickbait, изпардон.
> > > > > > >
> > > > > > > Поднових договора с Netx за още една година при същите
> > > > > > > условия, че ме ръчкаха от миналата година - техните
> > > > > > > договори явно не се подновяват по подразбиране, а това го
> > > > > > > бяхме отложили от февруари, когато тамън заминавах за
> > > > > > > Аржентина.
> > > > > > >
> > > > > > > Минах през съда и съдията още не е гледал документите ни,
> > > > > > > тъй че за това ще чакаме още. Ако не стане тая седмица,
> > > > > > > ще трябва да е след OpenFest, щото от 24 октомври до 4
> > > > > > > ноември няма да съм в София. 
> > > > > >
> > > > > > Има някъде в сайта на софийски градски съд (който в момента
> > > > > > гърми ужасяващо) една система, с която можеш да следиш по
> > > > > > входящ номер какво е станало с твоето нещо, ако пратиш тука
> > > > > > (пак, че нещо не го намирам) входящия номер и датата, може и
> > > > > > ние да гледаме кога ще се покаже.
> > > > > >
> > > > > > _______________________________________________
> > > > > > Us mailing list
> > > > > > Us at initlab.org <javascript:;>
> > > > > > http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
> > > > > >
> > > > > > 
> > > > 
> > > 
> >
> > 
> 

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 181 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20161107/eb27912d/attachment-0001.sig>


More information about the Us mailing list