[Us] Попълнен формуляр за членство

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Tue Nov 15 12:45:01 EET 2016


Пешо, мисля, че те призовават :)

On Tue, 15 Nov 2016 10:34:09 +0000
WordPress <propadanga at initlab.org> wrote:

> Име: Петър Иванов
> Email: dartdart26 at gmail.com
> Въпрос, идея, коментар, предложение:: Здравейте,
> 
> Търся човек, който да ми помогне с реставриране на Правец 8 .
> По-конкретно, имам неработещи Правец 82, Правец 8М и Правец 8Ц .
> 
> Проблемите са хардуерни (счупени крачета на някои РОМ-ве, на РАМ
> чипове също). Има живот в тях, кварцът работи.
> 
> Повече информация:
> http://www.sandacite.com/forum/index.php?topic=8821.0
> 
> Ако познавате някого - моля, свържете ме.
> 
> Предлагам заплащане, черпене, информация, забавно време. Каквото
> изберете :)
> 
> 

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 181 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20161115/860360cd/attachment.sig>


More information about the Us mailing list