[Us] labnews 10.2016 draft

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Sat Oct 1 11:39:42 EEST 2016


Добрутро, добри хора. Ето малко новини от месецът на ремонтите в София:

- Както обикновено, ако случайно автоматичната ви система се е успала,
  платете си членския внос ръчно :) Който не помни, информацията за
  плащането:
титуляр: Сдружение Инит Лаб
BIC: PRCBBGSF
Банка: Pro­Cre­dit Bank
IBAN: BG45PRCB92301040960419
минимум 30 лева като сума, повод - членски внос за даден месец


- Освен ремонтът на ул. Козлодуй, в момента тече и ремонт на ул. Рила
  (изкопана е едната ѝ половина и сменят тръби).

- Проведе се събрание на УС на 30.09, протоколът може да се намери на
  https://github.com/initLab/initLab/blob/master/protocols/20160930protocol.txt

- initLab и тая година ще бъде превзет за организацията на OpenFest,
  очаквайте периодът от 24.10 до 5.11 да е лудница.

... и съм тотално блокирал и не помня кво друго е ставало, я кажете.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 181 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20161001/200a5d8e/attachment.sig>


More information about the Us mailing list