[Us] request за ползване на проектора

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Fri Oct 14 09:47:18 EEST 2016


Няма проблем, ще измисля друг.

On Fri, 14 Oct 2016 09:38:00 +0300
Vladimir Vassilev <vloo at initlab.org> wrote:

> Тъкмо за събота съм уговорил работещия проектор за Мартина Кактуса от
> релсовите моми за някакво тяхно събитие. Ще си плати (14 лева за 24
> часа). Ако се разбереш с Петко за рисковете от неработенето на
> проектора в лекционната (има драми и не бачка, ако е разръчкан),
> взимай го него.
> 
> Vladimir Vassilev
> root @ init Lab
> +359 885 448475
> http://initlab.org
> 
> 2016-10-13 22:10 GMT+03:00 Vasil Kolev <vasil at ludost.net>:
> 
> > В събота у нас се събира програмния комитет на openfest. УС дава ли
> > ми да взема проектора да го ползваме за целта?
> >
> > _______________________________________________
> > Us mailing list
> > Us at initlab.org
> > http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
> >
> >  

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 181 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20161014/0b35ca79/attachment.sig>


More information about the Us mailing list