[Us] Интернет и съд

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Wed Oct 19 13:24:15 EEST 2016


On Wed, 19 Oct 2016 13:08:09 +0300
Vladimir Vassilev <vloo at initlab.org> wrote:

> Заглавието е clickbait, изпардон.
> 
> Поднових договора с Netx за още една година при същите условия, че ме
> ръчкаха от миналата година - техните договори явно не се подновяват по
> подразбиране, а това го бяхме отложили от февруари, когато тамън
> заминавах за Аржентина.
> 
> Минах през съда и съдията още не е гледал документите ни, тъй че за
> това ще чакаме още. Ако не стане тая седмица, ще трябва да е след
> OpenFest, щото от 24 октомври до 4 ноември няма да съм в София.
> 

Има някъде в сайта на софийски градски съд (който в момента гърми
ужасяващо) една система, с която можеш да следиш по входящ номер какво
е станало с твоето нещо, ако пратиш тука (пак, че нещо не го намирам)
входящия номер и датата, може и ние да гледаме кога ще се покаже.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 181 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20161019/a41c5feb/attachment.sig>


More information about the Us mailing list