[Us] Премахване на достъп за отключване

Vladimir Vassilev vloo at initlab.org
Sun Oct 30 12:43:41 EET 2016


Звучи смислено.

Vladimir Vassilev
root @ init Lab
+359 885 448475
http://initlab.org

2016-10-29 18:01 GMT+03:00 Vasil Kolev <vasil at ludost.net>:

> Искам да пусна за гласуване на УС изключение за Петър Велков от
> правилото. Доводите ми са следните:
>
> - За момента той все още изкарва достатъчно време там и е достатъчно
>   доверен член.
> - Около openfest и разни други неща ще му се налага да отваря/затваря.
> - Ако пише, че има един човек и той е отворил вратата, става ясно, че е
>   Пешо :)
>
> Ако някой иска да оправим правилника, да каже.
>
> п.с. ще се радвам, ако поне в следващата седмица-две се съсредоточим
> в/у вършене на работа, вместо в/у не-особено-смислени спорове. Особено
> ако опрем да местим лаба.
>
> On Sat, 29 Oct 2016 05:05:04 +0000
> Mario Mishev <mario at ludost.net> wrote:
>
> > Done
> >
> > On October 29, 2016 1:45:51 AM GMT+03:00, Petar Velkov <petar at omg.bg>
> > wrote:
> > >Във връзка с т.9 от глава "Членство" на Правилника на Инит Лаб и тъй
> > >не
> > >
> > >желая да показвам публично присъствието си на fauna.initlab.org, моля
> > >да
> > >бъдат премахнати правата ми за отключване на лаба.
> > >
> > >Благодаря.
> > >
> > >_______________________________________________
> > >Us mailing list
> > >Us at initlab.org
> > >http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
>
>
> _______________________________________________
> Us mailing list
> Us at initlab.org
> http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20161030/82a05b38/attachment.html>


More information about the Us mailing list