[Us] Labnews - 08.2016, draft

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Sun Sep 4 18:22:05 EEST 2016


Дайте идеи, че съм съвсем блокирал:


----------------------
Добрутро, добри хора. Мина месецът на спокойствието в София, та ето
малко новини:

- Както обикновено, ако случайно автоматичната ви система се е успала,
  платете си членския внос ръчно :) Който не помни, информацията за
  плащането:
титуляр: Сдружение Инит Лаб
BIC: PRCBBGSF
Банка: Pro­Cre­dit Bank
IBAN: BG45PRCB92301040960419
минимум 30 лева като сума, повод - членски внос за даден месец

- Приемаме нови машини за colocation, по случая имаме и малко снимки на
  лабовия rack: http://wiki.initlab.org/index.php/InitLabv3/Co-location

- Към края на август пенсионирахме старото сървърче на лаба (cassie),
  снимки могат да се намерят на https://ivo.schupen.net/pics/cassie/.

- Поради ремонт на ул. Козлодуй, до лаба се стига по-сложно с кола и се
  налага да се мине по ул. Клокотница (от страната на централна гара).

- OpenFest 2016 обяви CfP, може да подадете заявки за лекции и
  workshop-и, които бихте изнесли: https://cfp.openfest.org/

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 181 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20160904/ba8bf89f/attachment.sig>


More information about the Us mailing list