[Us] bob

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Sun Sep 11 11:58:04 EEST 2016


On Sun, 11 Sep 2016 08:38:35 +0300
Petar Velkov <petar at omg.bg> wrote:

> Беше се изключил в 5:50. Оправи се с пускане от копчето. Идеи?

Беше забил изцяло. Аз влязох през beta, гледах варианти, накрая
рестартирах ups-а и той не се светна сам, явно трябва да му сменим
батерията на дъното, или като цяло да го сменим. Не съм гледал още от
какво е забил, но не трябва да е от мрежовата карта, понеже е сменена.
Като се освестя, ще го мисля.

(аз така и отключих вратата снощи, за да има по-лесен начин за влизане).
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 181 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20160911/5f5c9641/attachment.sig>


More information about the Us mailing list