[Us] Штрак в лекционната

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Tue Sep 13 18:15:58 EEST 2016


За феста вероятно ще е проблем, щото даже ни отеснява лекционната (и
щото в общи линии разпъваме мрежата и видеото на оная маса). Не знам
дали за тогава ще може да се преместите.

On Tue, 13 Sep 2016 12:01:19 +0300
Vladimir Vassilev <vloo at initlab.org> wrote:

> Привет,
> 
> На скоро имаше запитване към мен за намирането на 3 работни места и
> евентуално цяла стая за екип от хора, които са в сферата на ИТ. Казах
> им, че фиксирани не можем да им осигурим, но малко по-късно инак се
> развиха нещата
> 
> В момента си дирим офис-асистент на половин работен ден, и с това ще
> станем 5 души, заради което стаичката ще ни отеснее. Как ви се струва
> идеята с екипа ни да се преместим в лекционната (по-завряната маса) и
> да се водим на гъвкаво място, т.е. при събития през деня и вечерта да
> се изнасяме, така че да не пречим? За нас това ще е окей, защото за
> последната година не е имало целодневно събитие в работните дни,
> встрани от две, организирани от мои клиенти за техни си работи, за
> които събития те си и платиха на Лаба.
> 
> Ще бъде ли проблем това за организирането на Open Fest примерно,
> предвид че може да ви трябва целодневно пространство за техника и
> джунджурии?
> 
> По-здрави,
> 
> Vladimir Vassilev
> root @ init Lab
> +359 885 448475
> http://initlab.org

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 181 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20160913/4949dc7f/attachment.sig>


More information about the Us mailing list