[Us] Продажба на стар килим

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Thu Sep 22 19:29:53 EEST 2016


Ако е килима на самия openfest (чисто син) - да, ще се ползва и тая
година, но той май последно беше на стълбището. Ако е другия килим,
който някой някога донесе в лаба - не, няма планове.

On Thu, 22 Sep 2016 13:06:26 +0300
Vladimir Vassilev <vloo at initlab.org> wrote:

> Привет,
> 
> Имаме един стар син килим (200х240 см някъде), който стои в chillout
> помещението от повече от година навит на руло. Дали ще се ползва за
> OpenFest или е окей да го продам? Намерих мацка, която си търси килим
> и май остава само за цената да се спазарим, като мисля да ѝ предложа
> да го вземе срещу 50 лева.
> 
> Мнения?
> 
> Vladimir Vassilev
> root @ init Lab
> +359 885 448475
> http://initlab.org

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 181 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20160922/a3f72b4e/attachment.sig>


More information about the Us mailing list