[Us] За достъп на Веняка, до системата за отключване на вратата

Alexander Vassilev al at shtrak.eu
Mon Sep 26 09:10:45 EEST 2016


Здравейте, УС,

Имам запитване дали е възможно да се даде достъп за отключване на вратата
на Венелин, като служител на Штрак, без той да е член на Инит Лаб, но по
линия на това, че Штрак плаща за co-working пространството.

Поздрави,
Александър Василев
WebDeveloper  at Штрак ООД
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20160926/744686bc/attachment.html>


More information about the Us mailing list