[Us] Среща на УС на 30.09.2016

Mario Mishev mario at ludost.net
Wed Sep 28 15:17:42 EEST 2016


Здравейте,

Този Петък от 19:30 ще се прави сбирка на Управителния съвет на init
Lab, всички желаещи могат да присъстват.

Ще се обсъждат:

1. Боб и съдбата му;

2.Идеята за recurringхакатони за лаба

3. ???

Поздрави,

Марио

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 801 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20160928/cd7402b2/attachment.sig>


More information about the Us mailing list