[Us] Fwd: Екран и проектор

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Thu Aug 3 09:36:53 EEST 2017


Ние имаме два проектора, та не мисля, че има проблем.

On Thu, 3 Aug 2017 09:28:38 +0300
Vladimir Vassilev <vlood at shtrak.eu> wrote:

> Пичове, питат ни дали може да ни вземат под наем проектора за следните
> дати. Курсът по английски бе отложен, та до средата на август няма да
> се случва.
> 
> Промяна в цената ще има ли за въпросната поръчка? Обичайно сме 14 на
> ден.
> 
> Vladimir Vassilev
> 
> CEO
> Shtrak Ltd
> mobile: +359 885 448 475
> email: vlood at shtrak.eu
> 
> ---------- Forwarded message ----------
> From: Ivaylo Ivanov <ivaylo at startup.bg>
> Date: 2017-08-01 15:40 GMT+03:00
> Subject: Re: Екран и проектор
> To: Vladimir Vassilev <vlood at shtrak.eu>
> 
> 
> Добре.Проектора може ли да ми го дадеш за следния период като ще ми
> трябва само между 9:00 и 13:00.
> 7-9 август: 3 дена
> 14-15: 2 дена
> 17-18: 2 дена
> 
> След това, ако имате събитие може да ви го върна.
> 
> Колко ще струва за този период.
> 
> Kind Regards,
> 
> Ivaylo Ivanov
> Project Manager & Event Planner
> StartUP Foundation
> tel: 0878 23 77 93
> mail: ivaylo at startup.bg <ivaylo.ivanov at startup.bg>
> web: www.startup.bg
> 
> 2017-08-01 10:37 GMT+03:00 Vladimir Vassilev <vlood at shtrak.eu>:
> 
> > Здрасти, Иво,
> >
> > Екран не можем да ти предложим, а проекторът се дава срещу 14 лева
> > на ден, обаче не можем да го отдадем за толкова дълъг период от
> > време, тъй като от време на време ни трябва за събития.
> >
> > По-здрави,
> >
> > Vladimir Vassilev
> >
> > CEO
> > Shtrak Ltd
> > mobile: +359 885 448 475 <+359%2088%20544%208475>
> > email: vlood at shtrak.eu
> >
> > 2017-07-31 12:25 GMT+03:00 Ivaylo Ivanov <ivaylo at startup.bg>:
> >  
> >> Здравей Владо,
> >>
> >> Имам следния въпрос. Ще правя едно обучение и си търса под наем
> >> проектор и екран между 7 и 18 август.
> >>
> >> При вас имате ли такива и ако да ще може ли да ги взема за 2
> >> седмици.
> >>
> >> Благодаря
> >>
> >> Kind Regards,
> >>
> >> Ivaylo Ivanov
> >> Project Manager & Event Planner
> >> StartUP Foundation
> >> tel: 0878 23 77 93
> >> mail: ivaylo at startup.bg <ivaylo.ivanov at startup.bg>
> >> web: www.startup.bg
> >>  
> >
> >  

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20170803/ca7c4a6d/attachment-0001.sig>


More information about the Us mailing list