[Us] domain-а initlab.org

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Mon Aug 21 14:32:56 EEST 2017


Понеже нямаше някакво измисляне, засега е при мен в easydns :) За малко
имаше проблем с dns-ите, но сега си е ок и под наш контрол.

On Tue, 15 Aug 2017 20:08:35 +0300
Vladimir Vassilev <vloo at initlab.org> wrote:

> Домейните на клиенти и лични управлявам от суперхостинг и cloudflare,
> като знам, че никой от тия няма да одобрите, въпреки че не сте ми
> давали до сега особено полезни аргументи :)
> 
> On Tuesday, August 15, 2017, Vasil Kolev <vasil at ludost.net> wrote:
> 
> > А ти нямаш ли някакъв, в който си държиш нещата? Идеята ми беше да
> > стои при теб, като председател, щото така ти ще му оправяш и
> > плащания и т.н. :)
> >
> > On Tue, 15 Aug 2017 10:38:51 +0300
> > Vladimir Vassilev <vloo at initlab.org <javascript:;>> wrote:
> >  
> > > Нямам никакъв предпочитам регистрар, вий го изберете.
> > >
> > > Vladimir Vassilev
> > > root @ init Lab
> > > +359 885 448475
> > > http://initlab.org
> > >
> > > 2017-08-14 18:19 GMT+03:00 Mario Mishev <mario at ludost.net
> > > <javascript:;>
> > >:
> > >  
> > > > On 08/14/2017 04:47 PM, Vasil Kolev wrote:  
> > > > > Добрутро, УС Ей-сега се разбра, че домейна още стои при Коко
> > > > > (който ще смени каквото трябва, че си размествам
> > > > > nameserver-ите), и се появи въпроса дали и да не му преместим
> > > > > някъде регистрацията при нас. Аз ползвам easydns, но вероятно
> > > > > най-добрия вариант е да е някъде при Владо, ако има някой
> > > > > любим registrar. Мнения/предложения?  
> > > >
> > > > Аз съммного за домейна да си е при нас или поне контрола над
> > > > него :) Ползвам dynadot и са ок.
> > > > _______________________________________________
> > > > Us mailing list
> > > > Us at initlab.org <javascript:;>
> > > > http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
> > > >  
> >
> >  
> 

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20170821/e3846bcb/attachment.sig>


More information about the Us mailing list