[Us] Легаси работи в хаквариума

Венцислав Атанасов user89 at gmail.com
Mon Dec 4 02:20:09 EET 2017


Ако решите да ги изхвърляте, мога да им намеря място в моя апартамент.

Венци


On Dec 3, 2017 21:04, "Petko Bordjukov" <bordjukov at gmail.com> wrote:

Утро,

По рафтовете в хаквариума има наоставени дискети и стари твърди дискове
(вкл. такива за Правец). Може ли да им намерим място, където да не пречат?

-
П.
_______________________________________________
Us mailing list
Us at initlab.org
http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20171204/e0971c48/attachment.html>


More information about the Us mailing list