[Us] Някакво подреждане и някакви такива неща

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Tue Dec 5 23:22:17 EET 2017


Добрутро,

До преди малко събирах и организирах нещата, като цяло се събират в
някакво по-нормално място. Студиото има нужда от доподреждане (но нямах
много сили, и имаме да взимаме техника тия дни, та гледам да не е
неудобно за работа).

Владо, по темата за място за podcast-и, прегледах какво имаме и мисля,
че мога да го сглобя в рамките на един ден, заедно с лаптоп, дето
записва и от който после някъде да си качват нещата. Една мома от
openaudio сбирката каза, че има някаква хубава външна звукова карта на
firewire, която идеално ще пасне на такъв setup.

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20171205/03cf2731/attachment.sig>


More information about the Us mailing list