[Us] Fwd: RE: Запитване за печат на стикери

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Thu Dec 14 11:30:13 EET 2017


То ясно, че ще са нарязани.

Аз съм за, ако могат да дойдат утре.

On Thu, 14 Dec 2017 11:15:28 +0200
Венцислав Атанасов <user89 at gmail.com> wrote:

> ---------- Forwarded message ----------
> From: "DC" <info at colorprint.bg>
> Date: Dec 14, 2017 11:14
> Subject: RE: Запитване за печат на стикери
> To: "Венцислав Атанасов" <user89 at gmail.com>
> Cc:
> 
> Здравейте,
> 
> При поръчка на общ монтаж /т.е. всички бройки в един голям лист/
> цената ще е 104,40 лв. с вкл  ДДС - 525 броя стикери.
> 
> Ако са нарязани поеденично цената ще е 153,60  лв.  с вкл ДДС
> 
> 
> 
> Поздрави,
> 
> Ирина Миланова
> 
> 032/622 911
> 
> 0898/ 504 399
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> *From:* Венцислав Атанасов [mailto:user89 at gmail.com]
> *Sent:* Tuesday, December 12, 2017 7:59 PM
> *To:* info at colorprint.bg
> *Cc:* initLab council
> *Subject:* Запитване за печат на стикери
> 
> 
> 
> Здравейте,
> 
> 
> 
> Каква ще е цената за отпечатване на 500 бр. стикери от прикачения
> файл, така че да са готови не по-късно от 15.12 (петък)? Бихме желали
> да са с пластмасово (PVC) покритие, така че да не се драскат лесно.
> 
> 
> 
> Поздрави,
> 
> Венцислав

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20171214/19653ed5/attachment-0001.sig>


More information about the Us mailing list