[Us] Новогодишен подкаст

Ivaylo Markov ivo at lz1irq.net
Fri Dec 22 11:50:27 EET 2017


Тази година мисля, че никой няма да ходи, ще го гледаме от лаба :)

On Fri, 22 Dec 2017 11:46:08 +0200
Vladimir Vassilev <vloo at initlab.org> wrote:

> Аз съм в София от 27 нататък, тъй че предлагам тъй да направим. Ама дали
> част от вас не са на CCC?
> 
> Vladimir Vassilev
> root @ init Lab
> +359 885 448475
> http://initlab.org
> 
> 2017-12-21 17:34 GMT+02:00 Vasil Kolev <vasil at ludost.net>:
> 
> > On Thu, 21 Dec 2017 14:08:45 +0200
> > Mario Mishev <mario at ludost.net> wrote:
> >
> > > On 12/21/2017 10:36 AM, Vasil Kolev wrote:
> > > > Идеята ми беше да го направим в четвъртък, по време на LAN партито
> > > > (около 7), така можем да имаме и малко фон.
> > >
> > > Азсъм за, но мога да се включа за около 30 мин, а Крокодила иска да е
> > > 1 час цялото нещо. Не знам дали имаме толкова материал за покриване.
> > > Някой да има мисли по въпроса?
> > >
> > Ако няма достатъчно желаещи, можем да го отложим, така като гледам
> > никой не се обажда :) След коледа ако сме всичките в София, може тогава.
> >
> > _______________________________________________
> > Us mailing list
> > Us at initlab.org
> > http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
> >
> >

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 833 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20171222/4f39fb00/attachment-0001.sig>


More information about the Us mailing list