[Us] Новогодишен подкаст

Ivaylo Markov ivo at lz1irq.net
Wed Dec 27 12:33:35 EET 2017


На линия съм когато кажете.

Иво

On Wed, 27 Dec 2017 12:14:29 +0200
Vasil Kolev <vasil at ludost.net> wrote:

> Аз днес се поразболях и май няма да успея да изляза... утре вечер?
> 
> On Wed, 27 Dec 2017 12:05:06 +0200
> Vladimir Vassilev <vloo at initlab.org> wrote:
> 
> > Йоу, аз съм в София вече, пък инак бих предпочел да се видим през
> > деня, вместо вечерно. Как го виждате вие цялото нещо?
> > 
> > Vladimir Vassilev
> > root @ init Lab
> > +359 885 448475
> > http://initlab.org
> > 
> > 2017-12-22 11:50 GMT+02:00 Ivaylo Markov <ivo at lz1irq.net>:
> >  
> > > Тази година мисля, че никой няма да ходи, ще го гледаме от лаба :)
> > >
> > > On Fri, 22 Dec 2017 11:46:08 +0200
> > > Vladimir Vassilev <vloo at initlab.org> wrote:
> > >  
> > > > Аз съм в София от 27 нататък, тъй че предлагам тъй да направим.
> > > > Ама дали част от вас не са на CCC?
> > > >
> > > > Vladimir Vassilev
> > > > root @ init Lab
> > > > +359 885 448475
> > > > http://initlab.org
> > > >
> > > > 2017-12-21 17:34 GMT+02:00 Vasil Kolev <vasil at ludost.net>:
> > > >  
> > > > > On Thu, 21 Dec 2017 14:08:45 +0200
> > > > > Mario Mishev <mario at ludost.net> wrote:
> > > > >  
> > > > > > On 12/21/2017 10:36 AM, Vasil Kolev wrote:  
> > > > > > > Идеята ми беше да го направим в четвъртък, по време на LAN
> > > > > > > партито (около 7), така можем да имаме и малко фон.  
> > > > > >
> > > > > > Азсъм за, но мога да се включа за около 30 мин, а Крокодила
> > > > > > иска да е 1 час цялото нещо. Не знам дали имаме толкова
> > > > > > материал за покриване. Някой да има мисли по въпроса?
> > > > > >  
> > > > > Ако няма достатъчно желаещи, можем да го отложим, така като
> > > > > гледам никой не се обажда :) След коледа ако сме всичките в
> > > > > София, може  
> > > тогава.  
> > > > >
> > > > > _______________________________________________
> > > > > Us mailing list
> > > > > Us at initlab.org
> > > > > http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
> > > > >
> > > > >  
> > >
> > >  
> 

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 833 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20171227/6be109fe/attachment-0001.sig>


More information about the Us mailing list