[Us] labnews 02.2017, draft

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Wed Feb 1 15:04:24 EET 2017


(НИКАКВА идея нямам какво още да добавя, ако не ви хрумва нещо, ще
пусна само това)

Така като си гледам пощата, за януари не е имало labnews, което
спокойно можем да отдадем на след-новогодишната алкохолна мъгла и
студове, сковаващи клавиатури и кабели.

- Както обикновено, ако случайно автоматичната ви система се е успала,
 платете си членския внос ръчно :) Който не помни, информацията за
 плащането:
титуляр: Сдружение Инит Лаб
BIC: PRCBBGSF
Банка: Pro­Cre­dit Bank
IBAN: BG45PRCB92301040960419
минимум 30 лева като сума, повод - членски внос за даден месец

- Насрочено е общо събрание на initLab, на 19.02.2017 (неделя), от
 17:00. При липса на кворум в 17:00, ще се започне в моментът, в който
 се събере кворум или при липса на такъв - в 18:00 (както е по устав).
 Ще се обсъждат годишния отчет на лаба, нов член на УС (понеже Павлина
 Колева се оттегля) и други.

- Този месец initLab приютява CoderDojo - работилници за деца за
 различни занимания, свързани с програмиране:
 https://initlab.org/events/coder-dojo-init-lab-2/

- След малко ремонти имаме работещ климатик в рубинената стая, което
 комбинирано с отминаването на арктическите студове я прави доста
 по-обитаема за идващите месеци.

- Този weekend се случва FOSDEM (www.fosdem.org), който ще се
 live-stream-ва с помощта на хора от лаба, който гледа може после да
 се оплаква на нас за проблемите :)
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20170201/77d0ce96/attachment.sig>


More information about the Us mailing list