[Us] Относно запитване за място за събития

Vladimir Vassilev vloo at initlab.org
Fri Feb 3 10:01:15 EET 2017


Привет, г-жо Дойчева,

Вероятно има някаква грешка, тъй като init Lab не предлага пространство за
затворени фирмени събития и не предлага кетъринг. Все пак ви благодаря за
запитването!

По-здрави,

Vladimir Vassilev
root @ init Lab
+359 885 448475
http://initlab.org
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20170203/3fb7f38f/attachment.html>


More information about the Us mailing list