[Us] Молба относно ползването на тонколоните в лекционната

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Mon Feb 27 16:42:24 EET 2017


Не знам за изключването, като цяло ползвахме кабела, понеже трябваше да
го вържем във аудио миксер за workshop-а за видео запис. Ако искаш,
лепни една лепенка на самия кабел къде да се връща и не би трябвало да
има подобен проблем за в бъдеще.

On Mon, 27 Feb 2017 16:30:15 +0200
Венцислав Атанасов <user89 at gmail.com> wrote:

> Здравейте,
> 
> Моля след като някой ползва тонколоните в лекционната, да ги изключва
> от дистанционното, а не от бутона на кутията. Така следващия, който
> иска да си пусне музика и не знае че трябва да се смени входа от
> бутона INPUT SEL., ще може да слуша безпроблемно.
> 
> Също така, вместо да изключвате аудио кабела за да го включите във
> Ваше устройство, имайте предвид че има възможност за стриймване на
> музика през Cassie (малкото компютърче върху тонколоните), което
> поддържа AirPlay и Pulseaudio.
> 
> За Windows има безплатна програма TuneBlade <http://tuneblade.com/>,
> чрез която с един бутон може да се стриймне цялото аудио на
> операционната система към AirPlay сървъра. Името му в списъка е
> Cassie.
> 
> Под Linux, имате възможност да се закачите към Pulseaudio sink-а с име
> Cassie, и да си стриймнете звука от конкретно приложение или от цялата
> операционна система.
> 
> Ако сте с macOS, повечето музикални приложения (iTunes, Spotify, etc.)
> поддържат AirPlay без нужда от допълнителен софтуер, просто трябва да
> изберете AirPlay устройство Cassie от менюто.
> 
> Моля, ако все пак имате нужда да изключите кабела от Cassie, да го
> включите обратно след като приключите работата с тонколоните.
> 
> Благодаря за разбирането!
> 
> Поздрави,
> Венцислав

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20170227/3d640453/attachment.sig>


More information about the Us mailing list