[Us] Достъп до Лаба за събитие

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Sun Jul 2 12:24:24 EEST 2017


Като един от най-активните, махам флага за модерация на Венци за us at .

On Sun, 2 Jul 2017 11:33:01 +0300
Венцислав Атанасов <user89 at gmail.com> wrote:

> @all, може ли да ме изключите от модерацията, защото съобщенията се
> бяха разминали, и не ми стана ясно дали аз ще им отключа, или Марио?
> 
> 2017-06-30 16:40 GMT+03:00 Венцислав Атанасов <user89 at gmail.com>:
> 
> > Дайте едно име кой ще ме търси, и ако може да звънне сега, да му/ѝ
> > запиша номера.
> >
> > On Jun 30, 2017 16:01, "Mario Mishev" <mario at ludost.net> wrote:
> > 
> >> Sent
> >>
> >> Issue closed
> >>
> >> On June 30, 2017 3:42:36 PM GMT+03:00, Vladimir Vassilev < 
> >> vloo at initlab.org> wrote:
> >>>
> >>> 10 часа искат да влезнат. Присъствието не е нужно, достатъчно е
> >>> някой да ми даде телефона си, та мацката да му звънне.
> >>>
> >>> Vladimir Vassilev
> >>> root @ init Lab
> >>> +359 885 448475
> >>> http://initlab.org
> >>>
> >>> 2017-06-30 15:31 GMT+03:00 Венцислав Атанасов <user89 at gmail.com>:
> >>> 
> >>>> Аз ще съм в Пловдив целия уикенд, мога да отворя дистанционно
> >>>> при нужда.
> >>>>
> >>>> On Jun 30, 2017 15:26, "Mario Mishev" <mario at ludost.net> wrote:
> >>>>
> >>>> Не знам дали ще лабя, иначе по отношение събитието, стига да не
> >>>> е в 10:00 (или по-рано) мога да им отворя.
> >>>>
> >>>> On June 30, 2017 3:14:28 PM GMT+03:00, Petko Bordjukov < 
> >>>> bordjukov at gmail.com> wrote: 
> >>>> 
> >>>>> Аз ще бъда онлайн, но извън София. Венци, Марио, Иво, вие ще
> >>>>> лабите ли в неделя?
> >>>>>
> >>>>> 2017-06-30 14:53 GMT+03:00 Vladimir Vassilev <vloo at initlab.org>:
> >>>>> 
> >>>>>> Привет,
> >>>>>>
> >>>>>> Някой дали ще е на линия (достъп до телефон и/или Интернет) в
> >>>>>> неделя, за да отвори за едно събитие в Лаба? Аз ще съм
> >>>>>> offline, та няма да мога :/
> >>>>>>
> >>>>>> По-здрави,
> >>>>>>
> >>>>>> Vladimir Vassilev
> >>>>>> root @ init Lab
> >>>>>> +359 885 448475 <+359%2088%20544%208475>
> >>>>>> http://initlab.org
> >>>>>>
> >>>>>> ------------------------------
> >>>>>>
> >>>>>> Us mailing list
> >>>>>> Us at initlab.org
> >>>>>> http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
> >>>>>> 
> >>>>>
> >>>>> ------------------------------
> >>>>>
> >>>>> Us mailing list
> >>>>> Us at initlab.org
> >>>>> http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
> >>>>>
> >>>>> 
> >>>> _______________________________________________
> >>>> Us mailing list
> >>>> Us at initlab.org
> >>>> http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
> >>>>
> >>>>
> >>>>
> >>>> _______________________________________________
> >>>> Us mailing list
> >>>> Us at initlab.org
> >>>> http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
> >>>>
> >>>> 
> >>> 
> >> _______________________________________________
> >> Us mailing list
> >> Us at initlab.org
> >> http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
> >>
> >> 

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20170702/9bc906e8/attachment-0001.sig>


More information about the Us mailing list