[Us] Договор за наем/членство

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Sun Jul 16 05:17:00 EEST 2017


Ако всеки от УС върши работа, мога аз да го свърша, дай му някакъв мой
контакт.

On Sat, 15 Jul 2017 23:21:21 +0300
Vladimir Vassilev <vloo at initlab.org> wrote:

> п.п. Не съм в страната до вторник, за туй не мога аз да я свърша тая
> работа.
> 
> On Saturday, July 15, 2017, Vladimir Vassilev <vloo at initlab.org>
> wrote:
> 
> > Лабър с чуждо гражданство (съорганизатор на Друпал срещите) има
> > нужда от хартиен договор, който да ползва като повод да остане
> > по-дълго в България. Някой да има нещо против да подпише с него
> > такъв понеделник след работа? Иска да заплати годишно членство,
> > така че да е изрядно всичко.
> >
> > --
> > Vladimir Vassilev
> > root @ init Lab
> > +359 885 448475
> > http://initlab.org
> >
> >  
> 

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20170716/853cf1aa/attachment.sig>


More information about the Us mailing list