[Us] Open Audio сбирка 3 за другата сряда

Ivaylo Markov ivo at lz1irq.net
Thu Jul 20 19:21:19 EEST 2017


Аз не виждам проблем, няма други събития по същото време. Ще ви добавя в
календара.

Поздрави,
Иво

On Thu, 20 Jul 2017 19:09:55 +0300
Alex Milanov <alex at i4web.biz> wrote:

> Привет,
> 
> Запознах се с един пич, който разцъква сериозно Audio по Linux.
> 
> Включително миксира музика на живо, contribute-ва към open source 
> проекти ...
> 
> Има идея да спомогне за изгражданете на open source алтернатива на Ableton
> 
> Та пиша ви да ви питам дали е възможно да организираме третия Open Audio 
> Мeetup другата сряда от 19:00?
> 
> Също аз му споменах и на Владо миналия път но да потчертая че идеята на 
> тези сбирки и конкротно да се провеждат в lab-a е да се bridge-ват 
> общностите - музиканти, аудио инжинери, хардуерни специалисти, 
> програмисти ... Т.е. имам може би неоснователното очакване и по-старшите 
> от вас, които се интересуват от open audio да присъстват давайки "тон" 
> на по-младите.
> 
> На миналия meetup дойдоха десетина човека, но имаше само един член на 
> laba. Да не говорим че тези, които посещават подобни сбирки биха били и 
> потенциални членове на init lab.
> 
> Та така. Това е за сега.
> 
> Поздрави,
> 
> Сашо
> 
> _______________________________________________
> Us mailing list
> Us at initlab.org
> http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 833 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20170720/53bd9eb4/attachment.sig>


More information about the Us mailing list