[Us] Достъп до Лаба за събитие

Ivaylo Markov ivo at lz1irq.net
Fri Jun 30 15:25:17 EEST 2017


Аз нямам конкретни планове да ходя до лаба тогава, но мога да отида (ако не е
твърде рано сутринта).

On Fri, 30 Jun 2017 15:14:28 +0300
Petko Bordjukov <bordjukov at gmail.com> wrote:

> Аз ще бъда онлайн, но извън София. Венци, Марио, Иво, вие ще лабите ли в
> неделя?
> 
> 2017-06-30 14:53 GMT+03:00 Vladimir Vassilev <vloo at initlab.org>:
> > Привет,
> >
> > Някой дали ще е на линия (достъп до телефон и/или Интернет) в неделя, за да
> > отвори за едно събитие в Лаба? Аз ще съм offline, та няма да мога :/
> >
> > По-здрави,
> >
> > Vladimir Vassilev
> > root @ init Lab
> > +359 885 448475
> > http://initlab.org
> >
> > _______________________________________________
> > Us mailing list
> > Us at initlab.org
> > http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
> >  
> _______________________________________________
> Us mailing list
> Us at initlab.org
> http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 833 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20170630/141e89c5/attachment-0001.sig>


More information about the Us mailing list