[Us] Предложение от TaxiMe

Ivaylo Markov ivo at lz1irq.net
Fri Nov 10 15:18:34 EET 2017


Казаха, че могат да направят картички с кодове и с логото на лаба (пратих им
векторната версия от гитхъб). Помолих и да ни покажат дизайна преди да ги
пуснат за печат.

Поздрави,
Иво

On Mon, 6 Nov 2017 16:16:18 +0200
Vladimir Vassilev <vloo at initlab.org> wrote:

> Табелка не намирам за подходящо, предвид че не допринасят за Лаба по
> никакъв начин. Могат да оставят брошури или картички с кодове за намаление,
> но табелки, банери или други такива брандиращи неща няма как да се случат,
> без да са ни спонсор.
> 
> Туй цялото е моето лично мнение и не ангажирам никого с него :)
> 
> Vladimir Vassilev
> root @ init Lab
> +359 885 448475
> http://initlab.org
> 
> 2017-11-06 15:54 GMT+02:00 Ivaylo Markov <ivo at lz1irq.net>:
> 
> > Привет,
> >
> > Днес дойде човек от TaxiMe да си прибере банера от OpenFest, хареса много
> > мястото и направи следното предложение - да добавят код за отстъпка (2лв,
> > за
> > нови потребители) INITLAB в тяхното приложение и да сложат табелка в лаба.
> > Вие
> > какво мислите по въпроса?
> >
> > Поздрави,
> > Иво
> >
> > _______________________________________________
> > Us mailing list
> > Us at initlab.org
> > http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
> >
> >

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 833 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20171110/aea506db/attachment.sig>


More information about the Us mailing list