[Us] workshop idea - да навържем всичкото телефонно оборудване в лаба

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Mon Nov 27 20:41:22 EET 2017


Модел? По принцип да, че имам един rack модеми дето са на серийни
портове директно...

On Mon, 27 Nov 2017 18:59:36 +0200
Peter Kirkov <pkirkov at gmail.com> wrote:

> Трябва ли ви един 8-портов сериен ( RS232 ) концентратор на ISA
> шина ? :-)
> 
> 
> --
> Peter Kirkov
> e <e-mail%3Apkirkov at gmail.com>-mail:pkirkov at gmail.com
> 
> 2017-11-27 18:51 GMT+02:00 Венцислав Атанасов <user89 at gmail.com>:
> 
> > +1 :)
> >
> > 2017-11-27 18:37 GMT+02:00 Vasil Kolev <vasil at ludost.net>:
> >  
> >> Добрутро, добри хора.
> >>
> >> Преди време на един курс в лаба сглобихме един ужасяващ contraption
> >> (https://sa.ludost.net/?p=75), в който бяха навързани всякакви
> >> странни неща. Тия дни с lz1irq ни се появи идеята да пробваме да
> >> направим setup, в който да има всичката телефонна техника и
> >> някакви други стари неща и да видим колко странно точно може да е
> >> нещото.
> >>
> >> В лаба в момента имаме няколко различни варианта за закачане на
> >> аналогови телефони, имаме стари телефони с шайба, по-модерни
> >> телефони, IP телефони, модеми, един булфон, cisco router-и и BRI
> >> карти за тях. Иво има идея да закачим в цялата работа и VAX-а, и
> >> като цяло всичко странно, което може да се донесе (и събере в
> >> лаба).
> >>
> >> Има ли хора, на които това им звучи интересно като упражнение?:)
> >>  
> >
> >  

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20171127/7ff81d9c/attachment.sig>


More information about the Us mailing list