[Us] Общ keepass файл с паролки

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Sat Oct 7 13:22:04 EEST 2017


Нека да видим кои услуги могат да са с повече от един потребител,
мисля, че поне банката го  може това. Извън това, всеки би трябвало да
има нещо такова, и просто да решим на един УС кой до какво има достъп и
да си запишем в собствените неща паролите...

On Sat, 7 Oct 2017 13:05:55 +0300
Vladimir Vassilev <vloo at initlab.org> wrote:

> Мараба, джанъмове,
> 
> Предлагам ви да си направим една KeePass база данни, в която да си
> държим паролите, които е хубаво да се достъпни за повече от един
> човек. Говоря, естествено, за неща като достъп до банковата сметка и
> управлението на домейна, понеже това са услуги, за които надали можем
> да издействаме повече от един потребител. Вероятно има и други, за
> които не се сещам в момента, но представляват single point of
> failure, заради което е добре да направим нещо, по-малко досадно,
> каквото би било ваденето на пълномощни за това и онова.
> 
> Как ви се струва това хрумване?
> 
> Vladimir Vassilev
> root @ init Lab
> +359 885 448475
> http://initlab.org

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20171007/162f6e52/attachment-0001.sig>


More information about the Us mailing list