[Us] Събрание на УС

Ivaylo Markov ivo at lz1irq.net
Wed Sep 13 10:07:26 EEST 2017


Здравейте,

Наистина отдавна ни е време да направим едно събиране и трябва да се случи
преди да е започнала лудницата около OpenFest. Аз съм съгласен и за този петък (или през уикенда),
но нека да се изкажат и другите.

Поздрави,
Иво

On Wed, 13 Sep 2017 09:55:31 +0300
Vladimir Vassilev <vloo at initlab.org> wrote:

> Здрасти,
> 
> Събрание не е имало отдавна и няма да е лоша идея да направим. Няколко
> неща, които бих обсъдил:
> 
>  - малкия хладилник да го преместим в лекционната, та да възобновим
>  лафката с ограничен набор от артикули;
>  - междинното помещение да го направим работно и да изринем всичко
>  излишно от него;
>  - събития за през есента (имам няколко идеи, които мога да избутам до
>  края на септември);
> 
> Останалите - какво мислите по въпроса?
> 
> Vladimir Vassilev
> root @ init Lab
> +359 885 448475
> http://initlab.org
> 
> 2017-09-09 20:29 GMT+03:00 Венцислав Атанасов <user89 at gmail.com>:
> 
> > Здравейте, скоро не е имало събрание на УС на Инит лаб. Предвижда ли се да
> > има скоро?
> > Венци
> >
> > _______________________________________________
> > Us mailing list
> > Us at initlab.org
> > http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
> >
> >

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 833 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20170913/51d0c82c/attachment.sig>


More information about the Us mailing list