[Us] Относно потенциално спонсорство, което да покрие дефицита в месечния баланс

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Mon Aug 13 17:41:02 EEST 2018


Ако ще е тая седмица решаването или сега в листата (което силно
препоръчвам), си делегирам гласа на Иво. В момента нямам възможност да
обмисля достатъчно добре предложението.

On Mon, 13 Aug 2018 16:29:34 +0300
Ivaylo Markov <ivo at schupen.net> wrote:

> Да добавя какво се спомена като изискване към нас за спонсорство:
> 
> 15:58 <hackman> мисля да им предложа да окачим по стените, банери на
> фирмите 15:59 <hackman> и при събития да казваме: С любезното
> съдействие на X, Y, Z
> 
> Също така е редно да добавим и банери в сайта.
> 
> 
> On 08/13/2018 04:21 PM, Petko Bordjukov wrote:
> > Здравейте,
> >
> > След дискусия в IRC, Мариян любезно предложи да обсъди с
> > маркетинговия отдел на Siteground и няколко други фирми
> > спонсорирането на сдружението с 5000 лв/година срещу присъствието
> > на рекламни банери в Лаба.
> >
> > Моля УС да обсъди и да вземе решение дали да даде зелена светлина
> > на горното.
> >
> > Поздрави,
> > Петко Борджуков
> > _______________________________________________
> > Us mailing list
> > Us at initlab.org
> > http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us  
> 
> _______________________________________________
> Us mailing list
> Us at initlab.org
> http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20180813/f6105c1e/attachment.sig>


More information about the Us mailing list