[Us] Стълба

Венцислав Атанасов user89 at gmail.com
Tue Aug 21 13:42:44 EEST 2018


ОК мерси!

On Tue, Aug 21, 2018, 13:42 Vasil Kolev <vasil at ludost.net> wrote:

> On Tue, 21 Aug 2018 13:34:59 +0300
> Венцислав Атанасов <user89 at gmail.com> wrote:
>
> > Здравейте,
> > Може ли да ползвам малката стълба от лаба в рамките на днешния ден, с
> > цел обезопасяване на движението по едно кръстовище в София?
> > Венци
>
> Може, стига да не се пребие някой, че е малко паянтова, и да се върне
> после.
> _______________________________________________
> Us mailing list
> Us at initlab.org
> http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20180821/105cb0f2/attachment.html>


More information about the Us mailing list